Jesteśmy jedyną firmą szkoleniowo – doradczą w Województwie Zachodniopomorskim, która wraz ze Szczecińską Szkołą Wyższą Collegium Balticum realizuje w sposób unikatowy kolejne edycje kierunków studiów podyplomowych dla społeczności ludzi kreatywnych, dążących do rozwoju i sukcesu. Na naszych zajęciach dochodzi do oczekiwanego przez naszych słuchaczy przenikania praktyki z teorią na poziomie wiedzy, szczególnie zaś UMIEJĘTNOŚCI i POSTAW. Zwracamy się do Tych z Państwa, dla których zaświadczenie o ukończeniu studiów podyplomowych jest dopełnieniem pozwalającym osiągać kolejne szczeble kariery. SENSU poszukują jednak w jakości, kompetencjach, szacunku, czynieniu z miejsca swojej pracy obszaru samorealizacji oraz świadomości, że relacje z ludźmi tkwią u podstaw sukcesu w życiu.

Studia podyplomowe realizujemy w następujących specjalnościach:

 

Miejsce:

Szczecin: Siedziba firmy Teichert & Partners, ul. Ks. Józefa Poniatowskiego 76B/1-2

Tryb

Dwudniowy sobotnio-niedzielny, 10-12 zjazdów (od 220 do 300 godzin).

Kadra

Specjaliści z zakresu psychologii, socjologii, biznesu, prawa. Wykładowcy akademiccy, doświadczeni praktycy.

Forma zajęć

Warsztaty, ćwiczenia, wykłady. Interaktywne formy nauczania osób dorosłych.

Rekrutacja

Słuchaczami mogą być absolwenci uczelni wyższych posiadający tytuł licencjata, inżyniera bądź magistra.

 

Absolwenci o naszych studiach

Jeśli chcesz lepiej poznać specyfikę naszych studiów, przeczytaj opinie naszych studentów.

Opłata 

Opłata za studia podyplomowe (znajduje się przy opisie każdego kierunku) może być płatna jednorazowo, semestralnie bądź w 4 ratach miesięcznych.

Opłata rekrutacyjna – 200 zł przy zapisie.

 

Promocje:

 1. 0zł opłaty wpisowej dla absolwentów SSW CB, SSW ST do końca rekrutacji.
 2. Grupa zorganizowana, czyli osoby z jednej instytucji, firmy – dla potwierdzenia potrzebujemy dokument poświadczający miejsce pracy tych osób. W dokumentacji musi być ksero. Zniżka na cale czesne na studiach podyplomowych
 3. * 20% zniżki dla grupy 5 osób
  * 25% zniżki dla grupy 10 osób
 4. Drugi kierunek – dla osób chcących podjąć drugi kierunek oferujemy 20% zniżki. Tylko osoby ze statusem – aktywny student.
 5. Polecenia osób – osoba polecająca kilka osób otrzyma od nas bon, na którym zostaną wypisane nazwiska osób, które zostały polecone. Weryfikacja przyznania promocji osobie (która przyprowadziła inną osobę/osoby) zostanie przeprowadzona po semestrze studiów i sprawdzeniu czy te osoby rzeczywiście studiują. W celu rozliczenia ważne jest, aby osoba polecająca miała ze sobą bon. Bez bonu nie dokonamy rozliczenia.
  Za jedną osobę otrzymuje bon – 50 zł
  Za dwie osoby otrzymuje bon – 150 zł
  Za trzy osoby otrzymuje bon – 250 zł
  Za pięć osób otrzymuje bon – 500 zł

 

Wymagane dokumenty

 • odpis dyplomu
 • kserokopia dowodu osobistego
 • kwestionariusz osobowy
 • 2 fotografie
 • Dokumenty można składać osobiście bądź nadsyłać pocztą na adres:

TEICHERT & PARTNERS, ul. Ks. Józefa Poniatowskiego 76B/1-2, 71-112 Szczecin

Więcej informacji można uzyskać:

Anna Ciesielska
tel. 91 486 05 05 oraz  +48 667 799 900
e-mail: info@teichert.pl

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close