Tu psychologia i biznes uzupełniają się wzajemnie
i budują nową koncepcję rozwoju

O Nas

Dotarliście do miejsca, w którym grupa życzliwych, otwartych i kreatywnych ludzi doskonali możliwości zmieniania świata na lepsze... Jesteśmy ludźmi szczęśliwymi. Udowadniamy, że jest możliwe budowanie w organizacjach zespołów zmotywowanych, dopełniających się i pozostających w procesie rozwoju. Co promieniuje na relacje z Klientami. Wierzymy, że można osiągnąć sukces zarówno osobisty jak i zawodowy dzięki konsekwentnej pracy nad sobą. Dzielimy się wiedzą i doświadczeniem jakie zdobyliśmy przez ostatnie niemal 20 lat.
Świadomie wybieramy kształtowanie naszych umiejętności

Patrzymy zawsze w górę, silnie stąpając po ziemi. Kreślimy z naszymi Adeptami w trakcie szkoleń, coachingu, studiów podyplomowych ich „mapy wiedzy”, by dzięki nim mogli dotrzeć do celów, które realnie wyznaczają.

Budujemy Społeczność Ludzi, którzy czerpiąc z doświadczeń przeszłości, satysfakcjonująco działają „tu i teraz”, a dzięki temu kreują lepszą przyszłość.

Dołącz do nas, jeśli chcesz.

Hubert Teichert & Zespół

ClientClientClientClientClientClientClient

Nasz zespół

Firmę Teichert & Partners tworzy zespół młodych, kreatywnych i otwartych ludzi. Oto trzon naszej organizacji:

Hubert Teichert

właściciel, trener, coach
info@teichert.pl

Inicjator firmy szkoleniowej „Teichert &Partners, Psychologia i biznes” (rok założenia 1998). Trener i Coach z wieloletnim doświadczeniem kształtowanym poprzez konsekwentny rozwój umiejętności trenerskich/coachingowych: od szkoleń dla przedstawicieli handlowych w obszarze FMCG przez coaching dla managementu firm współpracujących z Teichert & Partners. Przez 9 lat pracował naukowo na Uniwersytecie Szczecińskim, wykładał w ramach zajęć ze studentami Instytutu Socjologii i Psychologii, Pedagogiki, Filologii Polskiej, Słowiańskiej i Germańskiej, Ekonomii i Zarządzania.

Absolwent psychologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz licznych kursów i szkoleń doskonalących warsztat kompetencyjny (m.in. w zakresie terapii holistycznej metodą Gestalt, posiadacz dwóch Międzynarodowych Certyfikatów 101–Analizy Transakcyjnej, przyznanych przez International Transactional Analysis Association w San Francisco oraz przez Institute of Transactional Analysis w Cambridge). Jest certyfikowanym trenerem metody DiSC.

Twórca Szkoły Trenerów Biznesu Teichert&Partners, powołanej w ramach studiów podyplomowych. Dzięki doskonałej znajomości świata biznesowego szef kolejnych kierunków studiów podyplomowych dedykowanych wszystkim przynależącym do Klasy Kreatywnej (Akademia Coachingu, Psychologia w Biznesie, Menedżer Zasobów Ludzkich, Nowoczesny Marketing i PR, Psychologia w Negocjacjach i Sprzedaży) oraz NOWEJ METODY PROCESU SZKOLENIOWEGO, będącej wyjściem poza dotychczas istniejącą konwencję.

15 lat na scenie szkoleniowej uczyniło z niego niekwestionowanego i uznanego Lidera wśród Trenerów oraz Coachów. Potwierdzeniem jego pozycji jest fakt, że cała wiedza, którą dzieli się w trakcie szkoleń, jest sprawdzona i przetestowana w procesie zarządzania Teichert&Partners, odnoszącej rok po roku kolejne, spektakularne sukcesy.

Przez uczestników szkoleń ceniony za umiejętność czerpania z głębokiej wiedzy psychologicznej, pełnej gamy kompetencji osobistych wynikających z wysokiego wskaźnika inteligencji emocjonalnej i umiejętności świadomego komunikowania się, budującego satysfakcjonujące relacje międzyludzkie. Wszystko to wsparte analitycznym oglądem sytuacji, realizowaniem projektów wymagających długoterminowego, pełnego zaangażowania oraz pozostawaniem w stanie ciągłego rozwoju.

Realizował projekty m.in. dla: Metro Services, AVIVA, PZU S.A., BZ WBK TFI S.A., BZ WBK Asset Management S.A., Home.pl, TOM, Arvato Services O. Bertelsmann Media (w ramach współpracy realizowanie autorskiego projektu szkoleniowego LABORATORIUM KOMPETENCJI dla firmy Play a także Vodafone, Microsoft, United Airlines), Ramirent Polska, Fabryka Gier, 3 Shape, Energa, Duni Sales Poland, JTI Polska, Pharma Nord, Makro Cash&Carry Polska S.A., Kronopol, Ergo HESTIA S.A., Carmen Group, LSJ, Porta Eko Cynk, Gleeds Polska, Gusto, Posti, Poczta Polska, Meridian Skaner, Stenqvist Poland, PPH Farmer, MPT Stanro, Remondis, Unizeto, Bims Plus, Genfer Lloyd, MK Café & Tea, Telzas, Sinplast, Inco, Szczecińskiej Energetyki Cieplnej oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Urzędu Marszałkowskiego Woj. Zachodniopomorskiego, Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego,Urzędu Miejskiego w Stargardzie Szczecińskim, WOMP-u m.in. z obszaru takich zagadnień, jak: rozwój umiejętności menedżerskich, kształtowanie umiejętności personalnych, zarządzanie zmianą, kształtowanie umiejętności komunikacyjnych, Analiza Transakcyjna w zarządzaniu, budowanie zespołu, coaching, kierowanie sytuacyjne, sztuka motywacji, sztuka negocjacji, techniki sprzedaży + telemarketing, profesjonalna obsługa klienta z umiejętnością prowadzenia rozmów telefonicznych, asertywność, sztuka radzenia sobie ze stresem, zarządzania zespołem, zarządzanie konfliktem, tworzenie strategii pracy z klientami kluczowymi, przywództwo kierownicze, psychologiczny aspekt kontaktu pacjent – lekarz.

 

Przepracował:

 • 6 500 godzin dydaktycznych (grupy studentów od 12 - 30 osób)
 • 8 000 godzin szkoleniowych (grupy szkoleniowe od 10 do 22 osób)
 • 3 000 godzin coachingu (indywidualny)
×
Hubert Teichert

Hubert Teichert

właściciel, trener, coach

Paweł Roszkowski

specjalista ds. szkoleń, zarządzanie projektami, trener | tel. 667 799 900
roszkowski@teichert.pl

Politolog, socjolog, doradca psychospołeczny, dyplomowany trener biznesu, certyfikowany trener metody DiSC. Posiada Międzynarodowy Certyfikat 101–Analizy Transakcyjnej, przyznany przez Institute of Transactional Analysis w Cambridge. Z firmą Teichert & Partners związany od 2007 roku, najpierw jako uczestnik Szkoły Trenerów Biznesu, następnie trener zewnętrzny, a obecnie również specjalista ds. studiów podyplomowych i organizacji szkoleń. Umiejętności zarządzania oraz koordynowania projektami zdobywał i ćwiczył w Stowarzyszeniu POLITES, które współzakładał w 2002 roku, między innymi jako kierownik Regionalnego Centrum Wolontariatu.

Swoją praktykę trenerską rozpoczął w 2003 r. we współpracy z Polską Akcją Humanitarną, a następnie z Ogólnopolską Siecią Centrów Wolontariatu. Przepracował ponad 820 godzin dydaktycznych (jako wykładowca Wyższej Szkoły Humanistycznej TWP w Szczecinie oraz na studiach podyplomowych Szkoła Trenerów Biznesu, Psychologia w biznesie i Menedżer Zasobów Ludzkich współrealizowanych przez Teichert & Partners w Szczecinie, Gorzowie Wlkp. i Zielonej Górze) oraz ponad 2350 godzin szkoleniowych. Szkolił m.in. dla home.pl, INFRAPARK Police S.A., Oticon Polska Production sp. z o.o., Ramirent S.A., Fabryki Gier, 3Shape, NV Service AS, Biura Podróży Interglobus Tour, Urzędu Marszałkowskiego Woj. Zachodniopomorskiego, Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, Urzędu Miejskiego w Stargardzie Szczecińskim, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, WOMP, Domu Lekarskiego, Ehrle sp. z o.o., Lidia SPA, Salonu Edukacyjnego Empiria, Poznańskiego Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości, Fundacji Integracji Europejskiej WSTE, Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Pozarządowych, Stowarzyszenia POLITES.

Autor i współautor 5 artykułów w pracy zbiorowej pod red. P. Pieczyńskiego „Ekorozwój i Agenda 21”, Collegium Balticum, Szczecin 2007;

Autor artykułu: „Czas na zarządzanie czasem” w pracy zbiorowej pod red. H. Teicherta „Specjalista ds. obsługi klienta”, Szczecin 2008;

Autor artykułu „Wolontariat, czyli aktywni żyją ciekawiej” w pracy zbiorowej pod red. M. Czerwińskiej „Przewodnik po społecznych formach aktywności”, Koszalin 2009;

Autor artykułu ”Tworzenie metod i narzędzi wykorzystywanych w trakcie prowadzenia szkoleń, samodzielne ich projektowanie” w pracy zbiorowej „Podręcznik pracy trenera”, Police 2010;

Współautor „Raportu z badania wśród zachodniopomorskich przedsiębiorców i pracowników ze szczególnym uwzględnieniem zagadnienia wprowadzania zmian w organizacji” pod red. J. Bielca, Szczecin 2012;

Współautor książki „Diversity. W drodze do mistrzowskiego zarządzania różnorodnością”, Szczecin 2014.

W pracy trenera wykorzystuje swoje umiejętności z zakresu dobrej organizacji oraz aktywnego słuchania. Ceniony za czytelny przekaz treści, profesjonalne podejście do szkolenia oraz spokój i opanowanie. Łączy otwartość i życzliwość w kontakcie z grupą z konsekwencją i dyscypliną pracy. Pracę trenera traktuje jako płaszczyznę, na której zachodzi proces rozwoju osobistego i zawodowego osób szkolonych, jak i samego trenera. Nacisk kładzie na praktyczne wykorzystanie zdobywanej wiedzy i ćwiczonych umiejętności w realiach pracy i życia osobistego. Specjalizuje się w obszarach związanych z zarządzaniem sobą w czasie, tożsamością zawodową trenera biznesu, dynamiką procesu grupowego, tworzeniem metod i narzędzi szkoleniowych, asertywnością i komunikacją interpersonalną, wykorzystaniem wiedzy z psychologii osobowości i temperamentu w zarządzaniu, budowaniu zespołu i obsłudze klienta, równością szans i przeciwdziałaniem dyskryminacji w zatrudnianiu i w pracy oraz zarządzaniem różnorodnością w organizacji. Na studiach podyplomowych Szkoła Trenerów Biznesu pełni funkcję promotora i trenera superwizora.

 

Uczestnicy studiów i szkoleń o Pawle Roszkowskim:

 • otwartość, klarowne przedstawienie zagadnień, pomoc w zrozumieniu tematów ćwiczeń,
 • profesjonalizm, dynamika, kompetencje i entuzjazm,
 • dużo ćwiczeń, pokazanie i udostępnianie książek polecanych – pozwala na sprawdzenie czy jest interesująca dla mnie i warta zakupu,
 • składne, jasne, czytelne opisy i ich prezentacje, a także trzymanie się ram czasowych,
 • wielość narzędzi pracy, duża wiedza psychologiczno-socjologiczna,
 • rzetelna, jasna i rzeczowa komunikacja,
 • naturalność, doświadczenie (teoria poparta przykładami z praktyki), zrównoważenie, otwartość na zróżnicowanie grupy!
×
Paweł Roszkowski

Paweł Roszkowski

specjalista ds. szkoleń, zarządzanie projektami, trener | tel. 667 799 900

Joanna Kołtoniak

specjalistka ds. szkoleń, zarządzanie projektami, trenerka | tel. 607 999 012
koltoniak@teichert.pl

Absolwentka Uniwersytetu Szczecińskiego, doradca psychospołeczny. Dyplomowany trener. Ponad 8 – letnie doświadczenie w sprzedaży na stanowisku menażerskim daje jej możliwość przekazania praktycznej wiedzy na sali szkoleniowej. Wierna zasadzie, że umiejętne zaangażowanie potencjału poszczególnych osób w grupie może przynieść satysfakcjonujące wyniki jak i osiągnąć wyznaczone cele. Podchodząca do realizacji projektów w sposób analityczny a jednocześnie twórczy. Motywacją do działania jest dla niej profesjonalizm. Pasjonuje się ‘głęboką’ literaturą i dobrym filmem. Trenerstwo jest dla niej ‘fenomenem’ w procesie zmiany i samorealizacji. Daje możliwość ciągłego poszerzania horyzontów, co czyni wykonywaną pracę nietuzinkową.

Tematyka najbardziej ją interesująca to komunikacja, twórcze myślenie, budowanie zespołu, zarządzanie zespołem, sztuka motywacji, rekrutacja i selekcja pracowników. Specjalizuje się w standardach obsługi klienta oraz procesach sprzedaży.

 

Uczestnicy studiów i szkoleń o Joannie Kołtoniak:

 • pilnowanie struktury czasu, opanowanie, przygotowanie merytoryczne
 • wyrozumiałość, otwartość na dyskusję, dużo ćwiczeń praktycznych
 • rzetelna wiedza, spokojnie przedstawione tematy oraz opanowanie
 • jasne komunikaty, pilnowanie struktury czasu i dyscypliny w grupie
 • przyjazne nastawienie do grupy, uśmiech, opanowanie oraz spokój
 • uporządkowanie w prowadzeniu zajęć
 • zaangażowanie, otwartość, wyjaśnienie niejasnych kwestii, kontrola czasu ale bez zbędnego pośpiechu!
×
Joanna Kołtoniak

Joanna Kołtoniak

specjalistka ds. szkoleń, zarządzanie projektami, trenerka | tel. 607 999 012

Joanna Filipczak

specjalista ds. projektów unijnych
filipczak@teichert.pl

Absolwentka Uniwersytetu Szczecińskiego i Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu w Szczecinie, gdzie zdobywała podstawową wiedzę z zakresu zarządzania projektami europejskimi. Praca dyplomowa, przygotowana w ramach studiów licencjackich, zawierająca projekt w ramach POKL (Poddziałanie 9.1.2) zdobyła I miejsce w konkursie na Najlepszą Pracę Licencjacką organizowanym przez ZPSB.

Działalność w projektach rozpoczęła w 2010 r., co pozwoliło jej w dość krótkim czasie na intensywne zapoznanie się z praktycznymi aspektami zarządzania i realizacji projektów. W Teichert & Partners koncentruje się na działaniach w obszarze pozyskiwania funduszy europejskich oraz realizacji projektów. Specjalizuje się w proj. szkoleniowych realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Osoba ambitna, podejmująca się nowych wyzwań, otwarta na doświadczenia, pracowita. Chętnie się uczy i ceni sobie rozwój osobisty, co potwierdzają dotychczasowe wyniki w nauce. Przez osiem lat aktywnie działała w ZHP, gdzie nauczyła się odpowiedzialności, obowiązkowości oraz umiejętności koordynacji i pracy w zespole.

Lubi wykonywać pracę, która daje jej wiele satysfakcji, poczucie ciągłego rozwoju a także stabilność i niezależność finansową.

Zainteresowania i pasje: jazda konna, fitness, literatura, spacery z czworonogiem.

×
Joanna Filipczak

Joanna Filipczak

specjalista ds. projektów unijnych

Piotr Ząbecki

specjalista ds. marketingu, zarządzanie projektami, trener | tel. 501 828 747
zabecki@teichert.pl

Absolwent Wydziału Teologicznego oraz Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego Uniwersytetu Szczecińskiego. W 2014 roku ukończył Studia Podyplomowe w SSW Collegium Balticum w Szczecinie - Szkoła Trenerów Biznesu, realizowane przez Teichert & Partners.

W swojej karierze zawodowej pierwsze szlify otrzymał w ogólnopolskiej firmie z branży samochodowej, gdzie dzięki ciężkiej i sumiennej pracy szybko awansował na stanowisko Menedżera.

Jest pasjonatą technologii cyfrowej, w której widzi wielkie możliwości. Obecnie w głównym kręgu swoich zainteresowań ma reklamę i promocję w Mediach Społecznościowych. Wiedzę z tego zakresu wykorzystuje przede wszystkim w kampaniach marketingowych Teichert & Partners.

×
Piotr Ząbecki

Piotr Ząbecki

specjalista ds. marketingu, zarządzanie projektami, trener | tel. 501 828 747

Anna Ciesielska

koordynator biura | tel. (0-91) 486-05-05
info@teichert.pl

Z wykształcenia pedagog o specjalności doradztwo zawodowe.

Do firmy Teichert & Partners przyszła na staż, aby zdobyć wiedzę i doświadczenie praktyczne dotyczące pracy biurowej jak również aspektów związanych z realizacją projektów unijnych. Po odbyciu praktyk podjęła współpracę z firmą, zajmując stanowisko koordynatora biura, gdzie wykonuje prace związane z organizacją pracy całego biura.

Osoba konkretna, rzeczowa, niebojąca się nowych wyzwań, wytrwale dążąca do osiągnięcia wyznaczonego celu. Uwielbia ciszę, spokój, relaks, oraz długie spacery z psem na łonie przyrody. Bardzo lubi czytać książki, co robi w każdej wolnej chwili (szczególnie kryminały) oraz rozwiązywać sudoku.

×
Anna Ciesielska

Anna Ciesielska

koordynator biura | tel. (0-91) 486-05-05

Jolanta Nocuń

specjalista ds. projektów szkoleniowych, trenerka, coach | tel. 603 631 709
teclaw@teichert.pl

Z firmą Teichert&Partners związana od 2010 roku, najpierw jako uczestniczka Szkoły Trenerów Biznesu, następnie absolwentka Akademii Coachingu, obecnie trener.

Swoje kompetencje i umiejętności kształciła zarówno w biznesie jako osoba zarządzająca sprzedażą jak i w edukacji jako propagator innowacyjnych metod uczenia się i nauczania. Jej doświadczenie wskazuje na to, że prawdziwym sprawdzianem systemu edukacyjnego jest to, czy ktoś potrafi zaszczepić dzieciom radość uczenia się, jak się uczyć i jak myśleć, jak doskonalić umiejętności życiowe oraz rozwijać konkretne zdolności.

Szkolenia w obszarze: Innowacyjne metody nauczania, Twórcze myślenie, Nowoczesne techniki pamięciowe, Praca ze stresem osób pracujących z grupą.

Pracując jako coach, zarówno z klientem indywidualnym, jak i w grupie, prowadzi proces dostosowany do potrzeb klienta. Wiedza psychologiczna i doświadczenie w organizacji pozwala połączyć jej to w jeden spójny system. Praca z celem, zasobami klienta, określaniem obszaru wpływu i działania zamyka to w pełne cykle pracy człowieka z drugim człowiekiem w jak najlepszej intencji z dużą dawką pytań i informacji zwrotnych, niezwykle potrzebnych w sesji.

Szkolenia w obszarze: Zarządzanie kompetencjami menedżerskimi, Misja i wizja w organizacji, Obsługa Klienta, Umiejętność stosowania technik sprzedażowych, Kompetencje społeczne tj. komunikacja, asertywność, rozwiązywanie konfliktów, budowanie marki

Coaching jako proces wsparcia rozwoju, Coaching narzędziowy (biznesowy), Kompetencje coacha, Techniki i narzędzia coacha.

Uczestnicy studiów i szkoleń o Jolancie Tecław:

 • swoboda i duża naturalność
 • spójność wewnętrzna widoczna w kontakcie z grupą
 • uważność na uczestników, ciekawość, otwartość
 • dużo pozytywnej energii, entuzjazm
 • odwoływanie się do własnych doświadczeń i oparcie zajęć na ćwiczeniach praktycznych
×
Jolanta Nocuń

Jolanta Nocuń

specjalista ds. projektów szkoleniowych, trenerka, coach | tel. 603 631 709

Zespół trenerski

zobacz

Oferta

Proponujemy Państwu szereg usług w jakich się specjalizujemy.
Szkolenia dla firm

W ciągu ostatnich lat przeszkoliliśmy ponad 15000 osób. Przekazując im praktyczną wiedzę i umiejętności, podnieśliśmy ich kwalifikacje i zwiększyliśmy konkurencyjność na rynku pracy.

Szkolenia dofinansowane

Od 2008 r. prowadzimy także projekty dofinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego, zarówno szkoleniowe, jak i promocyjne. Pełnimy również rolę podwykonawców szkoleń u innych Beneficjentów.

Projekt Brand Yourself

Działanie, którego finalnym efektem jest rozwinięcie swojego charakteru, osobowości lub jakichkolwiek umiejętności. Wszystko to, co dotyczy danej osoby w kontekście jej doskonalenia.

Koncepcja DIVERSITY

Zachęcamy do podjęcia wyzwania, przyjrzenia się i poznania owych na pozór tajemniczych i skomplikowanych szyfrów różnicujących ludzi i uświadomienia sobie, że możemy owe kody zrozumieć i radzić sobie z nimi.

Referencje od naszych klientów

Studia Podyplomowe

Jesteśmy jedyną firmą szkoleniowo - doradczą w Województwie Zachodniopomorskim, która wraz ze Szczecińską Szkołą Wyższą Collegium Balticum realizuje w sposób unikatowy kolejne edycje kierunków studiów podyplomowych dla społeczności ludzi kreatywnych, dążących do rozwoju i sukcesu. Na naszych zajęciach dochodzi do oczekiwanego przez naszych słuchaczy przenikania praktyki z teorią na poziomie wiedzy, szczególnie zaś UMIEJĘTNOŚCI i POSTAW. Zwracamy się do Tych z Państwa, dla których zaświadczenie o ukończeniu studiów podyplomowych jest dopełnieniem pozwalającym osiągać kolejne szczeble kariery. SENSU poszukują jednak w jakości, kompetencjach, szacunku, czynieniu z miejsca swojej pracy obszaru samorealizacji oraz świadomości, że relacje z ludźmi tkwią u podstaw sukcesu w życiu.

Zamierzeniem studiów podyplomowych Szkoła Trenerów Biznesu jest przekazanie rzetelnej wiedzy i intensywne kształcenie kompetencji trenerskich. Oferta skierowana jest do osób zainteresowanych pełnieniem roli trenera biznesu oraz zdobyciem wiedzy i umiejętności z zakresu przygotowywania i prowadzenia szkoleń.

więcej...

Psychologia pozwala obserwować procesy zachodzące w nas i wokół nas. Ludzie biznesu chcą wiedzieć więcej, wnikliwiej – to grupa otwarta na wiedzę wspomagającą rozwój. Dzięki nabyciu wiedzy psychologicznej będącej bazą dla wielu kompetencji menedżerskich, każdy adept będzie mógł sprawniej zarządzać samym sobą oraz być członkiem zespołów lub ich liderem.

więcej...

Studia na tym kierunku pozwalają zdobyć wszechstronną wiedzę oraz umiejętności, pozwalające pracować w roli COACH’a w niemal każdym miejscu pracy. Studia na tym kierunku są adresowane do wszystkich, którzy szkolą, zarządzają, kierują zespołami oraz tych którzy chcą poznać jedną z najskuteczniejszych form pracy nad zmianą w umiejętnościach np. pracowników, współpracowników, zarządzających.

więcej...

Dzięki skutecznemu zarządzaniu zasobami ludzkimi firma może budować trwałą przewagę konkurencyjną. Dobrze zmotywowany, lojalny zespół efektywniej przyczynia się do realizacji celów biznesowych.

więcej...

Dynamiczny rozwój technologii i metod wykorzystywanych w marketingu przy jednoczesnym wzroście konkurencji powoduje konieczność rozwoju i poszerzania kompetencji z tego zakresu.

więcej...

Go Back

Kontakt

Jeśli masz pytania, a odpowiedzi nie odnajdujesz na stronie, skontaktuj się z nami!

Pozostań z nami w kontakcie

Zapraszam wszystkich, którzy chcą pozostawać z Nami w stałej relacji, do podania adresu mailowego. Zapewniam, że o każdym nowym projekcie natychmiast będziemy Państwa informowali mailowo.

  

Blog H.T.

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej informacji

Aby zapewnić Tobie najwyższy poziom realizacji usługi, opcje ciasteczek na tej stronie są ustawione na "zezwalaj na pliki cookies". Kontynuując przeglądanie strony bez zmiany ustawień lub klikając przycisk "Akceptuję" zgadzasz się na ich wykorzystanie.

Zamknij