Rozwój osobisty

ASERTYWNOŚĆ

Asertywność to sposób na życie pozwalający być bezpośrednim, uczciwym i odnoszącym się z respektem do innych ludzi. Zachowania asertywne są konieczne przy rozwiązywaniu konfliktów oraz negocjacjach, w których pożądany jest wynik wygrana – wygrana. Szkolenia z asertywności rozpoczynamy od analizy jej podstaw, czyli postawy asertywnej, a dopiero potem uczymy technik asertywnych, które poprawiają wzajemne relacje i zrozumienie.

 

KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA

Komunikacja interpersonalna to wszystkie komunikaty, jakie wysyłamy do innych przez mowę, gesty, zachowania, zapach, ubiór itd. i które od nich odbieramy. Komunikujemy się z innymi w sposób ciągły na poziomie świadomym i nieświadomym, jednak bardzo często nie jesteśmy w stanie się porozumieć. Trening przeznaczony jest dla osób, które chcą lepiej i skuteczniej przekazywać komunikaty oraz odbierać je od innych.

 

SZTUKA PREZENTACJI I AUTOPREZENTACJI

Ciekawe przekazywanie informacji jest umiejętnością rzadko spotykaną. Nauczenie się technik prowadzenia efektywnych i efektownych prezentacji pomaga zarówno w życiu zawodowym jak i prywatnym. Jak więc przygotować się do profesjonalnej prezentacji? Jak utrzymać właściwy poziom skupienia uwagi słuchaczy? W jaki sposób i kiedy odpowiadać na ich pytania? Jak zyskać większą pewność siebie? Odpowiedzi na te i inne pytania słuchacze uzyskają podczas naszego szkolenia.

 

ZARZĄDZANIE SOBĄ W CZASIE

Do realizacji wyznaczonych zadań często podchodzimy z dużym obciążeniem psychicznym, tracąc czas na wykonywanie czynności nieistotnych. Uczymy, jak szczegółowo planować realizację poszczególnych zadań, biorąc pod uwagę możliwości własne i innych, a także jak ustalać cele, które chcemy osiągnąć oraz priorytety kolejnych działań. Pokazujemy kryteria podejmowania decyzji i umiejętności panowania nad urządzeniami wspomagającymi pracę.

 

SPOSOBY RADZENIA SOBIE ZE STRESEM I WYPALENIEM ZAWODOWYM

Trening przeznaczony jest dla osób, które są narażone na działanie stresu oraz chcą w sposób świadomy kontrolować jego poziom wtedy, gdy powoduje on ograniczenie możliwości działania lub zmniejszenie jego skuteczności. Uczestnicy poznają także objawy i sposoby zapobiegania wypaleniu zawodowemu. Naszym celem jest przekazanie metod działania w sytuacji zagrożenia stresem krótkotrwałym i długotrwałym.

 

TWÓRCZE ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Szkolenie pozwala zapoznać się z metodami rozwiązywania problemów w sposób twórczy, umożliwiający kreowanie nowych idei i pomysłów. Zajęcia dotyczą m.in. umiejętności dostrzegania, analizowania i unikania błędów myślenia, opanowania indywidualnych i grupowych technik poszerzających zdolności i możliwości twórczego rozwiązywania problemów, zwiększenia skuteczności “sprzedawania” własnych pomysłów przez umiejętne radzenie sobie z krytyką i atakiem.

 

ROZWIĄZYWANIE KONFLIKTÓW

Do konfliktów dochodzi we wszystkich typach relacji międzyludzkich. Niezależnie od tego, czy ludzie chcą rozwiązywać konflikty czy nie, mają one wpływ na ich morale, wzajemne komunikowanie się oraz wydajność pracy. Koszty toczącego się sporu ponoszą przedsiębiorstwa, pracodawcy i współpracownicy. Konflikty są w stanie doprowadzić do kryzysu zespoły pracowników, działy, a czasem i całe przedsiębiorstwa. Rozwiązanie konfliktu wymaga zastosowania właściwych narzędzi, odpowiedniego podejścia, zrozumienia, intuicji i zdolności uczenia się.

 

ZARZĄDZANIE RÓŻNYMI TYPAMI OSOBOWOŚCI – DIVERSITY

Czy wiesz, któremu pracownikowi powierzyć samodzielne podejmowanie trudnych decyzji? Dla którego szczególnie istotna jest dobra atmosfera w pracy i przyjacielskie relacje? Z którym w trakcie rozmowy powinieneś być wyjątkowo konkretny i rzeczowy? Odpowiedzi na pytania uzyskasz podczas szkolenia. Dowiesz się jak wykorzystać wiedzę psychologiczną dotyczącą osobowości, w szczególności koncepcję zarządzania różnorodnością DIVERSITY w skutecznym zarządzaniu pracownikami. Dzięki temu nie tylko lepiej zrozumiesz zachowanie członków twojego zespołu, ale także i własne.

 

ANALIZA TRANSAKCYJNA W ZARZĄDZANIU

Analiza Transakcyjna jest koncepcją psychologiczną od wielu lat wykorzystywaną w relacjach międzyludzkich, również w biznesie. Dostarcza wiedzy na temat funkcjonowania różnych typów osobowości w życiu prywatnym i zawodowym, ale przede wszystkim pokazuje na głębszym poziomie interpersonalne procesy komunikacyjne i opisuje gry psychologiczne, które mogą toczyć się między ludźmi, w tym pracownikami różnych szczebli. Ogromną zaletą tego podejścia jest oryginalny, obrazowy i łatwo przyswajalny oraz szybko przenikający do potocznego – język. Ponadto koncepcja ta dostarcza ujęcia przedsiębiorstwa jako systemu oraz pozwala wyznaczyć kierunki jego rozwoju.