Monika Świątek

Asia_002

Monika Świątek

trenerka

Absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, dyplomowany psycholog oraz trener biznesu. Specjalizuje się w szkoleniach dotyczących stresu. Uczy technik relaksacji i innych narzędzi autoterapii. Prowadzi grupy, gdzie wykorzystuje swoje umiejętności psychologiczno – terapeutyczne: treningi interpersonalne, grupy wsparcia, szkoła rodziców, warsztat dla par małżeńskich.

Prowadziła projekty szkoleniowe między innymi dla.: Gallaher Polska Sp. z o.o., Carmen Group Sp. z o.o. oraz dla kadry kierowniczej Policji: Kreatywne zarządzanie jako skuteczna metoda wykorzystania potencjału pracowników, Lider wspierający – kształtowanie kompetencji osobistych i motywacyjnych

Specjalizuje się w obszarach: techniki radzenia sobie ze stresem, profilaktyka wypalenia zawodowego, radzenie sobie z agresją własną i innych, asertywność w życiu zawodowym i prywatnym, perswazyjne metody wywierania wpływu, komunikacja interpersonalna

Uczestnicy studiów i szkoleń o Monice Świątek:

  • kompetencja, wiedza, klarowny, logiczny sposób przedstawiania tematu, duża ilość przykładów
  • przejrzystość przekazywanego materiału, spokój, kompetencja. Podawanie wielu przykładów ze swojego doświadczenia
  • otwartość w komentowaniu teorii podpieranej własnymi doświadczeniami-przykładami
  • sposób prowadzenia, pewność siebie, wzbudzanie zaufania
  • bardzo ciepłe podejście do każdego z nas, ogromna chęć odpowiedzi na pytania
  • zaangażowanie, bardzo dużo ćwiczeń i aktywności angażujących i mobilizujących, całość bardzo praktyczna i ćwiczeniowa SUPER!!!